AJ & T CREATION INC.

肩背包 AC#5952A

Size : 18.5 x 15 x 20cm(H)
Mtrl : 提花布 + PU
內裡 : 印刷條紋布料
袋口 & 袋底 用 PU皮料 
袋口用磁釦扣合 ,也可用PU 的束帶扣合
附可拆式的PU 斜背帶
 

產品介紹


尺寸

18.5 x 15 x 20cm(H)

材料

提花布 + PU 皮料

內裡

印刷條紋布料

產品說明

TOP